Діагностика мережі (ping, tracert, pathping, WinMTR)

Утиліта Ping :

Ping - утиліта для перевірки з'єднань в мережах на основі TCP/IP, а також повсякденне найменування самого запиту. З її допомогою можна перевірити доступність того або іншого ресурсу.

 1. Пуск - Виконати - В графі "Відкрити" написати "cmd" і натиснути Ок.
 2. Поєднання клавіш Win (кнопка з логотипом Windows) R (мають бути натиснуті одночасно) - В графі "Відкрити" написати "cmd" і натиснути Ок.
 3. Пуск - Усі програми (чи просто "Програми", залежить від версії операційної системи) - Стандартні - Командний рядок.

У вікні, що відкрилося, написати:

ping [ім'я ресурсу]

A4pnuZbtYugUAAAAAElFTkSuQmCC

     Якщо відповіді приходять без втрат і час очікування не високий (до 300мс), то зв'язок з ресурсом в межах норми. Зверніть увагу, що результати за участю різних ресурсів значно відрізняються: причому зв'язок із закордонними серверами іноді може бути краще, ніж з місцевими. Для отримання відомостей про якість зв'язку має сенс "пропінгувати" 3-4 різні ресурси, якщо в усіх Ви зіткнетеся з помилками, це означає, що є проблема зі з'єднанням.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Трасування

Другою утилітою є Tracert - це службова комп'ютерна програма, призначена для визначення маршрутів прямування даних в мережах TCP/IP. Саме її мають на увазі,   коли говорять "Зробіть трасування".

Запуск програми робиться через командний рядок. Для операційних систем Windows існує декілька способів запуску командного рядка :

 1. Пуск - Виконати - В графі "Відкрити" написати "cmd" і натиснути Ок.
 2. Поєднання клавіш Win (кнопка з логотипом Windows) R (мають бути натиснуті одночасно) - В графі "Відкрити" написати "cmd" і натиснути Ок.
 3. Пуск - Усі програми (чи просто "Програми", залежить від версії операційної системи) - Стандартні - Командний рядок.

У вікні, що відкрилося, написати:

tracert [ім'я ресурсу]

wOskhLgHzbhcAAAAABJRU5ErkJggg==

Наявність перевищення інтервалу очікування запиту або серйозних затримок допоможе фахівцеві визначити проблемну ділянку.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PathPing - це утиліта для трасування мережевого маршруту, що поставляється разом з Windows NT, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 і Windows 10. Поєднує в собі функціональність утиліт ping і tracert і має додаткові можливості. Для Unix систем зразковим аналогом є команда mtr.

PathPing надає інформацію про латентність мережі та втрати даних на проміжних вузлах між початковим пунктом і пунктом призначення. Команда pathping впродовж деякого проміжку часу відправляє численні сполучення з ехо-запитом кожному маршрутизатору, що знаходиться між початковим пунктом і пунктом призначення, а потім на підставі пакетів, отриманих від кожного з них, обчислює результати. Оскільки pathping показує коефіцієнт втрати пакетів для кожного маршрутизатора або зв'язку, можна визначити маршрутизатори або підмережі, що мають проблеми з мережею. Команда pathping виконує еквівалентну команді tracert дію, ідентифікуючи маршрутизатори, що знаходяться на шляху

Істотною відмінністю від програми tracert в Windows являється те, що маршрут прямування icmp- пакету записується в тіло цього icmp- пакету, що накладає певні обмеження. По-перше, такий метод підтримується не усіма маршрутизаторами, а по-друге, накладається обмеження на довжину маршруту.

Приклад:

v7+ZDJpNP4DxXKghideyGEAAAAASUVORK5CYII=

Після запуску pathping спочатку виводиться шлях. Це той же шлях, який виводиться командою tracert. Далі впродовж 275 секунд команда видає повідомлення про те, що вона зайнята (цей час варіюється залежно від числа переходів). Впродовж цього часу відбувається збір відомостей з усіх маршрутизаторів, перелічених вище, і з усіх з'єднань між ними. Після закінчення цього періоду виводяться результати перевірки.

 

Використання:
pathping [-g <список_вузлів>] [-h <число_стрибків>] [-i <адреса>] [-n]
[-p <пауза>] [-q <число_запитів>] [-w <тайм-аут>]
[-4] [-6] <кінцевий_вузол>
Параметри:
-g <список_вузлів>    Вільний вибір маршруту по списку вузлів.
-h <число_стрибків>  Максимальне число стрибків при пошуку вузла.
-i <адрес>           Використовувати вказану адресу джерела.
-n Не визначати імена вузлів по адресах.
-p <пауза>           Пауза між відправками пакетів (мсек).
-q <число_запитів>  Число запитів при кожному стрибку.
-w <тайм-аут>         Час очікування кожної відповіді (мсек).
-4 Обов’язкове використання  протоколу IPv4.
-6 Обов’язкове використання  протоколу IPv6.

Запущена без параметрів команда PathPing виводить довідку.

Запущена без адміністративних прав виводить: "немає ресурсів". Для вирішення проблеми запускати з правами адміністратора.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Ping, Tracert і Pathping кожна з них окремо дає частину інформації про проблему, але найчастіше недостатню, крім того робота з командним рядком найчастіше викликає у користувачів складності. Утиліта  WinMTR об'єднує в собі всі три, і дозволяє спростити користувачеві та фахівцеві технічної підтримки діагностику підключення.

Призначення  WinMTR:

 • Програма WinMTR, як і утиліта tracert, складає маршрут трафіку між комп'ютером на якому вона встановлена і вказаним ресурсом в мережі.
 • В процесі складання маршруту програма вказує усі проміжні ресурси та затримки на кожному кроці.
 • Інтерфейс програми був максимально спрощений, в порівнянні із стандартними утилітами.

Встановлення

 • Завантажте файл програми WinMTR
 • WinMTR.exe може запускатися з будь-якого місця, але для зручності ми рекомендуємо перенести її на робочий стіл. 

Використання програми

 • Запустити WinMTR.exe
 • У вікні, що відкрилося, в полі Host введіть ім'я або IP-адресу серверу, що Вас цікавить (в цьому випадку google.com) і натисніть на кнопку Start:

TTKZHP9kYvyTiQppSyAQCAQCIcdb+xuNRuO+fftqa2tra2slr2579epVRdQiEAgEAoHwOvwfnZd+QuScviQAAAAASUVORK5CYII=

 • Дані, що повідомляються:
  • Hostname - доменне ім'я або IP-адреса вузла
  • Nr - порядковий номер вузла в маршруті
  • Loss % - відсоток втрачених запитів-відповідей від цього вузла
  • Sent – відправлено запитів по даному вузлу
  • Recv – отримано відповідей від нього
  • Best - найменший (найкращий) час затримки
  • Avrg – середній час затримки
  • Worst - найбільший (найгірший) час затримки
  • Last - час затримки  останнього отриманого пакета

Ми рекомендуємо почекати доки система відправить (Sent) не менше 60 запитів (за замовчанням 1 запит в секунду); Ви можете припинити відправляти запити у будь-який момент по натисненню кнопки Stop, але чим більше запитів відправлено, тим точніше результат.

Підставами для занепокоєння можуть бути великі втрати (Loss = 5 і більше %) або великі затримки (Avg = 350 і більше) продемонстровані на декількох ресурсах.

Щоб надати інформацію фахівцеві зробіть скриншот.

Використання програми WinMTR істотно полегшить і прискорить процедуру діагностики, тобто дозволить швидше розв'язати проблему.

Що потрібно враховувати при використанні утиліти WinMTR читайте в статті Як користуватися WinMTR та що потрібно враховувати

Завантажити WinMTR

WinMTR-v100.zip

winmtr-v092.zip

==========================================================================

Утилита Ping:

Ping — утилита для проверки соединений в сетях на основе TCP/IP, а также обиходное наименование самого запроса. С её помощью можно проверить доступность того или иного ресурса.

 1. Пуск — Выполнить — В графе «Открыть» написать «cmd» и нажать Ок.
 2. Сочетание клавиш Win (кнопка с логотипом Windows) + R (должны быть нажаты одновременно) — В графе «Открыть» написать «cmd» и нажать Ок.
 3. Пуск — Все программы (или просто «Программы», зависит от версии операционной системы) — Стандартные — Командная строка.

 В открывшемся окне написать:

ping [имя ресурса]

Если ответы приходят без потерь и время ожидания не высокое (до 300мс), то связь с ресурсом в пределах нормы. Обратите внимание, что результаты с участием разных ресурсов значительно различаются: причём связь с зарубежными серверами иногда может быть лучше, чем с местными. Для получения сведений о качестве связи имеет смысл "пропинговать" 3-4 различных ресурса, если во всех столкнётесь с ошибками, значит имеет место проблема с соединением.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Трассировка

Второй утилитой является Tracert — это служебная компьютерная программа, предназначенная для определения маршрутов следования данных в сетях TCP/IP. Её имеют ввиду, когда говорят "Сделайте трассировку".

Запуск программы производится из командной строки. Для этого вы должны войти в неё. Для операционных систем семейства Windows существует несколько способов запуска командной строки:

 1. Пуск — Выполнить — В графе «Открыть» написать «cmd» и нажать Ок.
 2. Сочетание клавиш Win (кнопка с логотипом Windows) + R (должны быть нажаты одновременно) — В графе «Открыть» написать «cmd» и нажать Ок.
 3. Пуск — Все программы (или просто «Программы», зависит от версии операционной системы) — Стандартные — Командная строка.

В открывшемся окне написать:

tracert [имя ресурса]

Наличие превышения интервала ожидания запроса или серьёзных задержек поможет специалисту определить проблемный участок.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PathPing — это утилита для трассировки сетевого маршрута, поставляемая вместе с Windows NT, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 и Windows 10. Сочетает в себе функциональность утилит ping и tracert и обладает дополнительными возможностями. Для Unix систем примерным аналогом является команда mtr.

PathPing предоставляет информацию о латентности сети и потерях данных на промежуточных узлах между исходным пунктом и пунктом назначения. Команда pathping в течение некоторого периода времени отправляет многочисленные сообщения с эхо-запросом каждому маршрутизатору, находящемуся между исходным пунктом и пунктом назначения, а затем на основании пакетов, полученных от каждого из них, вычисляет результаты. Поскольку pathping показывает коэффициент потери пакетов для каждого маршрутизатора или связи, можно определить маршрутизаторы или подсети, имеющие проблемы с сетью. Команда pathping выполняет эквивалентное команде tracert действие, идентифицируя маршрутизаторы, находящиеся на пути.

Существенным отличием от программы tracert в Windows является то, что маршрут следования icmp-пакета записывается в тело этого icmp-пакета, что накладывает определенные ограничения. Во-первых, такой метод поддерживается не всеми маршрутизаторами, а во-вторых, накладывается ограничение на длину маршрута.

Пример:

После запуска pathping сначала выводится путь. Это тот же путь, который выводится командой tracert. Далее в течение 275 секунд команда выдает сообщение о том, что она занята (это время варьируется в зависимости от числа переходов). В течение этого времени происходит сбор сведений со всех маршрутизаторов, перечисленных выше, и со всех соединений между ними. По завершении этого периода выводятся результаты проверки.

Использование:

  pathping [-g <список_узлов>] [-h <число_прыжков>] [-i <адрес>] [-n]
        [-p <пауза>] [-q <число_запросов>] [-w <таймаут>]
        [-4] [-6] <конечный_узел>

Параметры:

  -g <список_узлов>  Свободный выбор маршрута по списку узлов.
  -h <число_прыжков>  Максимальное число прыжков при поиске узла.
  -i <адрес>      Использовать указанный адрес источника.
  -n          Не определять имена узлов по адресам.
  -p <пауза>      Пауза между отправками пакетов (мсек).
  -q <число_запросов> Число запросов при каждом прыжке.
  -w <таймаут>     Время ожидания каждого ответа (мсек).
  -4          Обязательное использование протокола IPv4.
  -6          Обязательное использование протокола IPv6.

Запущенная без параметров команда PathPing выводит справку.

Запущенная без административных привилегий выводит: "нет ресурсов". Для решения проблемы запускать с правами администратора.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ping,  Tracert и Pathping каждая из них в отдельности даёт часть информации о проблеме, но зачастую недостаточную, кроме того работа с командной строкой зачастую вызывает у пользователей сложности. Утилита WinMTR объединяет в себе все три, и позволяет упростить пользователю и специалисту технической поддержки диагностику подключения.

Назначение WinMTR 

 • Программа WinMTR, как и утилита tracert, составляет маршрут трафика между компьютером на котором она установлена и указанным ресурсом в сети.
 • В процессе составления маршрута программа указывает все промежуточные ресурсы и задержки на каждом шаге.
 • Интерфейс программы был максимально упрощён, по сравнению со стандартными утилитами.

Установка

 • Скачайте файл программы WinMTR
 • WinMTR.exe может запускаться из любого места, но для удобства мы рекомендуем перенести её на рабочий стол.

Использование программы

 • Запустите WinMTR.exe
 • В открывшемся окне в поле Host введите имя или IP-адрес интересующего вас сервера (в данном случае google.com) и нажмите на кнопку Start:

 • Сообщаемые данные:
  • Hostname - доменное имя или IP-адрес узла
  • Nr - порядковый номер узла в маршруте
  • Loss % - процент потерянных запросов-ответов от данного узла
  • Sent - отправлено запросов данному узлу
  • Recv - получено ответов от него
  • Best - наименьшее (наилучшее) время задержки
  • Avrg - среднее время задержки
  • Worst - наибольшее (наихудшее) время задержки
  • Last - время задержки последнего полученного пакета

Мы рекомендуем подождать пока система отправит (Sent ) не менее 60 запросов (по умолчанию 1 запрос в секунду); вы можете прекратить отправлять запросы в любой момент по нажатию кнопки Stop, но чем больше запросов отправлено, тем точнее результат.

Основаниями для беспокойства могут быть большие потери (Loss = 5 и более %) или высокие задержки (Avg = 350 и более) продемонстрированные на нескольких ресурсах.

Чтобы предоставить информацию специалисту сделайте скриншот.

Использование программы WinMTR существенно облегчит и ускорит процедуру диагностики, а значит, позволит быстрее решить проблему.

Что нужно учитывать при использовании утилиты WinMTR читайте в статье Как пользоваться WinMTR и что нужно учитывать

 

Деталі статті

Ідентифікатор статті:
26
Категорія:
Дата:
28/09/2021 22:41:31
Переглядів:
11,299
Рейтинг (Кількість голосів):
(18)

Пов'язані статті