Що робити, якщо Ваш IP потрапив в чорний список

Що таке SpamHaus

SpamHaus (The Spamhaus Project, http://www.spamhaus.org/) - всесвітня некомерційна організація, діяльність якої спрямована на протидію поширенню спаму, вірусів, фішингу та подібних видів кіберзлочинності.

Її розробки в цій галузі використовуються такими відомими поштовими сервісами, як Yahoo, Aol, Hotmail.
ЯК ЦЕ ПРАЦЮЄ
Для того, щоб кореспонденція перевірялася на наявність в нижче перерахованих базах, необхідно вказати їх в якості спам-фільтрів при конфігурації поштового сервера.
SBL (The Spamhaus Block List) - зберігає в собі інформацію про так званих «верифікованих джерелах спаму» - IP-адреси, з яких велася розсилка, а також сервісах, які здійснюють для них певну підтримку.
XBL (The Exploits Block List) - список хостів, що є відкритими проксі-серверами, а також комп'ютерів, які були залучені в розсилку шляхом зараження експлойта (комп'ютерними програмами, фрагментами програмного коду або послідовністю команд, що використовують уразливості в ПЗ для атаки на обчислювальну систему) або вірусами. Інформація в даному списку збирається як безпосередньо Спамхаузом, так і іншими організаціями схожого роду діяльності. Даний чорний список також спирається на інформацію CBL (Composite Blocking List), який в свою чергу є списком комп'ютерних «інфекцій», вірусів, підозрюваних в розсилці спаму. Містить в собі відкриті проксі, черви, віруси, ботнети, трояни.
PBL (The Policy Block List) - має схожість з DUL (Dialup / Dynamic Users List - список IP-адрес, тимчасово-привласнюються ISP своїм клієнтам, зазвичай за допомогою DHCP), проте, зберігає також і статичні IP-адреси хостів, що не повинні відправляти листи безпосередньо на сервера третіх сторін. Прикладами можуть служити IP-адреси кореневих маршрутизаторів ISP, неприсвоєні IP-адреси, а також адреси хостів, які в силу корпоративної політики або інших обставин повинні відправляти пошту через інші сервери.
DBL (The Domain Block List) - створена в 2010-му році база доменних імен і URL-ів, що містить доменні імена, з яких велася спам-розсилка, фішингові сайти, а також служби, які розповсюджують віруси і інше шкідливе ПЗ.
SWL (The Spamhaus White List) - вайтліст, створений в 2010-му році (зберігає інформацію як про адреси IPv4, так і про IPv6). DWL (The Domain White List) - аналогічний, паралельно почав свою роботу вайтліст, але присвячений для доменних імен. Ці списки мають суворі правила, лише ретельне дотримання яких може гарантувати занесення і зберігання доменного імені або IP- адреси в ньому.
Компанія також підтримує комбіновані списки, одним з яких є ZEN, який об'єднує в собі XBL і SBL.
Ще одна база даних, створена Spamhaus, - це ROKSO (Register of Known Spam Operations). У ній міститься інформація про спамерів і їх спільнотах, три і більше разів викритих у шкідливої ​​діяльності, чиї акаунти були видалені провайдером послуг хостингу. Дане джерело інформації є публічним, і також включає відомості про діяльність згаданих осіб і організацій. Деякі провайдери навіть включили успішну перевірку клієнтів по ROKSO в умови надання своїх послуг.
ЩО РОБИТИ, ЯКЩО ВАШ IP ПОТРАПИВ ДО БАЗИ?
Якщо ваші листи перестали доходити до одержувачів або ви не можете користуватися деякими сервісами, ситуація не з приємних. Найбільш ймовірна причина: ваш IP потрапив в чорний список. Такі списки створюються різними організаціями Інтернету в цілях боротьби зі спамом. Це простий і досить ефективний засіб: якщо листи від певного відправника часто позначаються одержувачами як спам, то IP-адреса цього відправника поміщається в чорний список (IP blacklist або blocklist). Поштові служби звіряються з такими списками і на їх основі фільтрують пошту, захищаючи своїх користувачів від спаму.
Якщо ваша IP-адреса потрапила в чорний список, поштові сервери можуть почати повертати вам листи, додаючи при цьому повідомлення: «Ваш IP внесений до чорного списку» (або по-англійськи: «Your IP is blacklisted»). Але плюс в тому, що будь-який користувач може самостійно здійснити перевірку IP blacklist (списків), тому що ці бази даних опубліковані в Інтернеті і є загальнодоступними.
Самостійно прибрати IP з чорного списку можливо за допомогою сайту spamhaus.org. Це одна з головних баз даних по спаму і спамерам, яка в реальному часі відстежує їх IP-адреси і поміщає в чорний список. Операцію можна виконати на сторінці за адресою http://www.spamhaus.org/lookup/. Введіть свій IP в першому полі, і сайт відразу покаже, є ця адреса в списку чи ні. У першому випадку вам дадуть інструкції, як видалити адресу:
Перед видаленням адреси з чорного списку спочатку перевірте, що ви не розсилаєте з нього спам, інакше всі зусилля будуть марні. Якщо цього немає, можна відправляти запит в Spamhaus за допомогою вищевказаної форми. Вона перевірить Вашу електронну адресу і в разі позитивного результату видалить його зі списку.
Можна і просто почекати. Практично всі сервіси чорних списків автоматичні, тому якщо ви 2-3 тижні не розсилаєте спам, вашу адресу з великою ймовірністю буде видалено зі списків. Бази даних не зацікавлені в нескінченному розростанні своїх списків, тому вони намагаються підтримувати їх в актуальному стані.
Рекомендовані утиліти для перевірки на віруси:

Dr.Web CureIt!

Malwarebytes

Якщо після всіх виконаних дій, IP адреса все одно знаходиться в чорному списку, залиште замовлення будь-яким зручним способом.

- через особистий кабінет https://triolan.name/
- по телефонам нашего
 контакт-центра
- на Facebook
https://www.facebook.com/Triolan/
- в телеграм-чаті
https://t.me/triolan_me_chat

==================================================================

Что такое SpamHaus

SpamHaus (The Spamhaus Project, http://www.spamhaus.org/) – всемирная некоммерческая организация, деятельность которой направлена на противодействие распространению спама, вирусов, фишингу и подобным видам киберпреступности.

Ее разработки в этой области используются такими известными почтовыми сервисами, как Yahoo, Aol, Hotmail.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ

Для того, чтобы корреспонденция проверялась на наличие в ниже перечисленных базах, необходимо указать их в качестве спам-фильтров при конфигурации почтового сервера.

SBL (The Spamhaus Block List) – хранит в себе информацию о так называемых «верифицированных источниках спама» - IP-адресах, с которых велась рассылка, а также сервисах, осуществляющих для них определенную поддержку.

XBL (The Exploits Block List) – список хостов, являющихся открытыми прокси-серверами, а также компьютеров, которые были вовлечены в рассылку путем заражения эксплойтами (компьютерными программами, фрагментами программного кода или последовательностью команд, использующими уязвимости в ПО для атаки на вычислительную систему) или вирусами. Информация в данном списке собирается как непосредственно Спамхаузом, так и другими организациями схожего рода деятельности. Данный блэклист также опирается на информацию CBL (Composite Blocking List), который в свою очередь является списком компьютерных «инфекций», вирусов, подозреваемых в рассылке спама. Содержит в себе открытые прокси, черви, вирусы, ботнеты, трояны.

PBL (The Policy Block List) – имеет схожесть с DUL (Dialup/Dynamic Users List – список IP-адресов, временно-присваиваемых ISP своим клиентам, обычно с помощью DHCP), однако, хранит также и статические IP-адреса хостов, которые не должны отправлять письма напрямую серверам третьих сторон. Примерами могут служить IP-адреса корневых маршрутизаторов ISP, неприсвоенные IP-адреса, а также адреса хостов, которые в силу корпоративной политики или других обстоятельств должны отправлять почту через другие серверы.

DBL (The Domain Block List) – созданная в 2010-м году база доменных имен и URL-ов, содержащая доменные имена, с которых велась спам-рассылка, фишинговые сайты, а также службы, распространяющие вирусы и другое вредоносное ПО.

SWL (The Spamhaus White List) – вайтлист, созданный в 2010-м году (хранит информацию как об адресах IPv4, так и об IPv6). DWL (The Domain White List) – аналогичный, параллельно начавший свою работу вайтлист, но посвященный доменным именам. Оба этих списка имеют строгие правила, лишь тщательное соблюдение которых может гарантировать занесение и хранение доменного имени или IP- адреса в нем.

Компания также поддерживает комбинированные списки, одним из которых является ZEN, объединяющий в себе XBL и SBL.

Еще одна база данных, созданная Spamhaus, – это ROKSO (Register of Known Spam Operations). В ней содержится информация о спамерах и их сообществах, три и более раз уличенных во вредоносной деятельности, чьи аккаунты были удалены провайдером услуг хостинга. Данный источник информации является публичным, и также включает сведения о деятельности упомянутых лиц и организаций. Некоторые провайдеры даже включили успешную проверку клиентов по ROKSO в условия предоставления своих услуг.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВАШ IP ПОПАЛ В БАЗУ?

Если ваши письма перестали доходить до получателей или вы не можете пользоваться некоторыми сервисами, ситуация не из приятных. Наиболее вероятная причина: ваш IP попал в черный список. Такие списки создаются различными организациями Интернета в целях борьбы со спамом. Это простой и довольно эффективный способ: если письма от определенного отправителя часто помечаются получателями как спам, то IP-адрес этого отправителя помещается в черный список (IP blacklist или blocklist). Почтовые службы сверяются с такими списками и на их основе фильтруют почту, защищая своих пользователей от спама.

Если ваш IP-адрес попал в черный список, почтовые серверы могут начать возвращать вам письма, добавляя при этом сообщение: «Ваш IP внесен в черный список» (или по-английски: «Your IP is blacklisted»). Но радует то, что любой пользователь может самостоятельно осуществить проверку IP blacklist (списков), потому что эти базы данных опубликованы в Интернете и общедоступны.

Самостоятельно убрать IP из черного списка возможно с помощью сайта spamhaus.org. Это одна из главных баз данных по спаму и спамерам, которая в реальном времени отслеживает их IP-адреса и помещает в черный список. Операцию  можно проделать на странице по адресу http://www.spamhaus.org/lookup/. Введите свой IP в первое поле, и сайт сразу покажет, есть этот адрес в списке или нет. В первом случае вам дадут инструкции, как удалить адрес:


Перед удалением адреса из черного списка сначала проверьте, что вы не рассылаете с него спам, иначе все усилия будут бесполезны. Если этого нет, можно отправлять запрос в Spamhaus с помощью вышеуказанной формы. Она проверит ваш адрес и в случае положительного результата удалит его из списка.

Можно и просто подождать. Практически все сервисы черных списков автоматические, поэтому если вы 2–3 недели не рассылаете спам, ваш адрес с большой вероятностью будет удален из списков. Базы данных не заинтересованы в бесконечном разрастании своих списков, поэтому они стараются поддерживать их в актуальном состоянии.

Рекомендуемые утилиты для проверки на вирусы:

Dr.Web CureIt!

Malwarebytes

Если после всех проделанных действий, IP адрес все равно находится в блок листах, оставьте заявку любым удобным способом.

- через личный кабинет https://triolan.name/

- по телефонам нашего контакт-центра

- на Facebook https://www.facebook.com/Triolan/

Деталі статті

Ідентифікатор статті:
19
Категорія:
Дата:
16/08/2021 16:21:06
Переглядів:
1,447
Рейтинг (Кількість голосів):
(15)

Пов'язані статті