Як перевірити швидкість доступу в Інтернет?

Перевірка швидкості доступу в інтернет - не такий простий, як здається на перший погляд, процес. Треба розуміти, що Triolan може гарантувати швидкість тільки до першого оператора з нашого боку. Швидкість на мережі Triolan і за її межами, наприклад до серверів в Україні, Європі або Америці чи в будь-якому іншому регіоні може мати відчутні відмінності. Якщо виникають проблеми з доступом до якогось вузла, дайте нам знати. Ми постараємося поліпшити ситуацію, оптимізувати маршрути до необхідних вузлів.

Для перевірки швидкості перейдіть на довірений сайт: https://www.speedtest.net

Тестування обов'язково проводити тільки підключенням ноутбука або ПК кабелем безпосередньо до комутатора провайдера. При вимірах через роутери (по WiFi або навіть кабелем) швидкість може істотно знижуватися.

 

На даному сайті можна вибрати точку до якої ви будете проводити вимір швидкості. Результат тесту на комп'ютері повинен відповідати вашій швидкості:

 1. Якщо пакет 100 Мбіт - швидкість від 80-90 Мбіт\с
 2. Якщо пакет 1000 Мбіт - швидкість від 500-900 Мбіт\с

 

Якщо замір через браузер Вас не влаштував, другий крок перевірити через додаток, завантажити його можна в розділі Apps https://www.speedtest.net/apps

Іноді браузерна версія некоректно відображає виміри, з додатком таких проблем не спостерігалося.

Що впливає на швидкість Інтернету?

 1. Швидкість сервера, з яким ви зв'язуєтеся, перевіряючи швидкість Інтернету (сюди можна віднести і швидкість доступу до сайту, з якого ви що-небудь завантажуєте)
 2. Швидкість і налаштування роутера, якщо Ваш комп'ютер підключений до локальної мережі через нього
 3. Працюючі програми на комп'ютері в момент перевірки
 4. Антивіруси і брандмауери, що працюють у фоновому режимі
 5. Налаштування комп'ютера і операційної системи

 

Як підвищити точність перевірки?

Ці пункти бажано виконати, якщо Ви хочете отримати максимально точний результат перевірки швидкості інтернет з'єднання.

 1. Підключіть мережевий кабель безпосередньо до комп'ютера (в роз'єм мережевого адаптера)
 2. Закрийте всі програми, крім браузера (в якому повинна залишитися одна закладка speedtest.net)
 3. Зупиніть програми, які виконують завантаження в фоні (торрент-клієнти, менеджери завантажень і т.д.), крім тих, які Ви вибрали для тестування швидкості інтернету
 4. Тимчасово вимкніть антивірус (не забудьте потім включити його), тому що в деяких випадках він може впливати на показання онлайн-тестів.
 5. Запустіть Диспетчер завдань (одночасно затисніть клавіші Ctrl + Shift + Esc) і перейдіть на закладку «Мережа». Переконайтеся, що мережа не завантажена ( «Використання мережі» має бути менше 1%). Якщо мережа активно використовується, можливо, відбувається оновлення будь-якої програми або Windows. В цьому випадку дочекайтеся закінчення завантаження або перезавантажте комп'ютер.

Крім того, кожний вимір потрібно провести декілька разів, щоб підвищити точність тестування.

 

==================================================================

Проверка скорости доступа в интернет — не такой простой, как покажется на первый взгляд, процесс. Надо понимать, что Triolan может гарантировать скорость только до первого оператора с нашей стороны. Скорость на сети Triolan и за ее пределами, например до серверов в Украине, Европе или Америки или в любом другом регионе может существенно различаться. Если возникают проблемы с доступом до какого-то узла, дайте нам знать. Мы постараемся улучшить ситуацию, оптимизировать маршруты до необходимых узлов.

Для проверки скорости перейдите на доверенный сайт: https://www.speedtest.net

Тестирование обязательно проводить только подключением ноутбука или ПК кабелем напрямую к коммутатору провайдера. При замерах через роутеры (по WiFi или даже кабелем) скорость может существенно занижаться.

На данном сайте можно выбрать точку до которой вы проводите измерение скорости. Результат теста на компьютере должен соответствовать вашей скорости:

 1. Если пакет 100 мбит - скорость от 80 -90 мбит\с
 2. Если пакет 1000 мбит - скорость от 500-900 мбит\с

Если замер через браузер Вас не устроил, второй шаг проверить через приложение, скачать его можно в разделе Apps https://www.speedtest.net/apps

Иногда браузерная версия некорректно отображает замеры, с приложением таких проблем не наблюдалось.

 

Что влияет на скорость Интернета?

 1. Скорость сервера, с которым вы связываетесь, проверяя скорость Интернета (сюда можно отнести и скорость доступа к сайту, с которого вы что-либо скачиваете);
 2. Скорость и настройки роутера, если Ваш компьютер подключен к локальной сети через него;
 3. Работающие программы на компьютере в момент проверки;
 4. Антивирусы и брандмауэры, работающие в фоновом режиме;
 5. Настройки компьютера и операционной системы.

Как повысить точность проверки?

Эти пункты желательно выполнить, если Вы хотите получить максимально точный результат проверки скорости интернет соединения.

 1. Подключите сетевой кабель напрямую к компьютеру (в разъем сетевого адаптера)
 2. Закройте все программы, кроме браузера (в котором должна остаться одна закладка speedtest.net)
 3. Остановите программы, выполняющие загрузки в фоне (торрент-клиенты, менеджеры загрузок и т.д.), кроме тех, которые Вы выбрали для тестирования скорости интернета
 4. Временно отключите  антивирус (не забудьте потом включить его), т.к. в некоторых случаях он может влиять на показания онлайн-тестов.
 5. Запустите Диспетчер задач (одновременно зажмите клавиши Ctrl+Shift+Esc) и перейдите на закладку «Сеть». Убедитесь, что сеть не загружена («Использование сети» должно быть менее 1%). Если сеть активно используется, возможно, происходит обновление какой-либо программы или Windows. В этом случае дождитесь окончания загрузок или перезагрузите компьютер.

Кроме того, каждое измерение нужно провести несколько раз, чтобы повысить точность тестирования.

 

Деталі статті

Ідентифікатор статті:
27
Категорія:
Дата:
11/10/2021 16:43:51
Переглядів:
1,568
Рейтинг (Кількість голосів):
(4)